19sf9

Przejazd przez most Golden Gate, San Francisco